Freedom of Information Coalition vraagt Europees hof oordeel over blokkade Russische zenders

Als onderdeel van een coalitie van providers en organisaties, die opkomen voor internetvrijheid en vrijheid van de pers (FOIC), heeft A2B Internet de Europese rechter gevraagd een oordeel te geven over de EU-breed opgelegde blokkade van de Russische staatskanalen RT, Sputnik (en anderen). Daartoe is op 24 mei jl. een verzoekschrift ingediend bij het Europese Hof in Luxemburg.

 

De FOIC stelt dat de Raad van Ministers van de Europese Unie het verregaande besluit om de zenders te censureren heeft genomen zonder daarbij recht te doen aan de in mensenrechtenverdragen verankerde informatievrijheid die van fundamenteel belang is voor onze democratie. Zonder een onafhankelijke en zorgvuldige toetsing vooraf is in alle haast gekozen om over te gaan tot onmiddellijke censuur. Dit roept vragen op over onze rechtstaat en waar we als samenleving voor staan.

 

De coalitie, en dit geld zeker ook voor A2B Internet, is ervan overtuigd dat de geblokkeerde Russische kanalen partijdig zijn en verdedigd de inhoud van de zenders met nadruk niet. Wel ziet ze het als haar taak om de legitimiteit en proportionaliteit van de maatregelen aan de orde te stellen. Men kan zich immers afvragen of de ondemocratische censuurmaatregelen wel gerechtvaardigd zijn, zeker wanneer internet tussenpersonen als poortwachter moeten fungeren. “Deisinformatie dient in een rechtsstaat niet te worden bestreden met censuur”, motiveert algemeen secretaris van NVJ Thomas Bruning zijn steun aan het verzoekschrift.

 

“Als gevolg van de oorlog is de sanctiemaatregel razendsnel opgetuigd en unaniem aangenomen. Door het opleggen van deze maatregel beperkt de overheid het recht op informatie van alle burgers en de vrije pers in de EU”.  Zegt Wido Potters van BIT, één van de internetproviders in de coalitie.

 

“Dit is een politiek besluit, zonder rechtelijke toetsing” aldus Rejo Zenger van Bits of Freedom, “De beslissing om informatie ontoegankelijk te maken hoort niet in handen te zijn van onze regeringsleiders, maar in die van onafhankelijke rechters”.

 

“Dat Internet Service Providers door de maatregel toegang tot informatie moeten blokkeren, staat haaks op het beginsel van netneutraliteit. In een democratische rechtsstaat is een vrij en open internet absoluut noodzakelijk”, aldus ​​​​​​Anco Scholte ter Horst, directeur van internetprovider Freedom Internet, één van de eisers in het geding.

 

Het indienen van de klacht door de FOIC is erop gericht om de toegang tot alle informatie open te houden. Wanneer in een democratische rechtstaat een besluit van deze omvang wordt genomen moeten de mensenrechten naar behoren worden afgewogen. In het geval van het censureren van de Russische kanalen is dit niet gebeurt. Door het indienen van het verzoek hoopt de coalitie dat het Europese hof deze afweging alsnog zal maken.

Gerelateerde berichten

Onze diensten      Resellers      Academy      Over ons      Contact

E-mail: sales@a2b-internet.com
Telefoon: +31 85 90 20 410

Spinnekop 2 | 1444 GN | Purmerend | Nederland